basetlia


basetlia
×basetlià (l. basetla) sf. (2) Sb bosas, kontrabosas.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • basedla — ×basedlà sf. (2) Vvr žr. basetlia: Grajijo su muzika ir su basedlà Pln …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • basedlė — ×basèdlė sf. (2) žr. basetlia: Tai bus puiki veseilia – ant basèdlės grajys Klvr …   Dictionary of the Lithuanian Language